16/11/2011

LA PIAZZA - BOUWFASE III

Na nieuw overleg met de diensthoofden Vergunningen en Ruimtelijke Planning van onze stad, lijkt een akkoord voor beide partijen haalbaar. We zullen proberen ons hernieuwde dossier dit jaar nog voor te leggen. Mits positieve evaluatie kunnen we ons dossier ter vergunning voorbereiden en hopen we onze bouwvergunning te bekomen in het voorjaar van 2012. 
We zullen dan ook starten met onze promotiecampagne, die vooral zichtbaar zal zijn door middel van een groot werfspandoek en bijkomende informatie op de infoborden naast het Vredegerecht in Lommel. Ondertussen blijven we u verder op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen. Terug naar het nieuwsoverzicht